BLEUCOURT

Welkom bij Bleucourt  

Bleucourt is een zelfstandige concept- en projectontwikkelaar, project- en interimmanager en consultant op het gebied van (duurzame) energie. Vanuit een bedrijfskundige kant wordt gekeken naar diverse duurzame projectmogelijkheden en duurzame energie productie, zowel kleinschalig als grootschalig. Tevens voeren wij beheer en management taken namens en voor klanten uit.

Bleucourt is opgericht in 2006 door haar directeur en eigenaar Wilbert Hermans. Volgens Bleucourt betekent duurzaamheid met name volhoudbaarheid: een beter, maar ook breder begrip om te hanteren. Volhoudbaarheid kijkt niet alleen naar milieu en het klimaat, maar speelt op alle aspecten:

  • continuïteit en leveringszekerheid;
  • betaalbaarheid;
  • leefbaarheid;
  • menselijkheid.

Hierin zit ook verwerkt het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (of “Overheidschap”!)  maar dan inclusief de economische component. Volgens Bleucourt is duurzaamheid een actief begrip: kansen en mogelijkheden grijpen is een must! Pionieren om als eerste nieuwe mogelijkheden te benutten, zonder daarbij de dagelijkse werkelijkheid uit het oog te verliezen. Als een activiteit geen economisch perspectief heeft, dan is het dus ook niet duurzaam!

Bleucourt gelooft dat fossiele energie de concurrentiestrijd met duurzame energie gaat verliezen. Voor een aantal toepassingen is dat nu al het geval. Bleucourt gelooft dat mensen graag onafhankelijk willen zijn van de  soms onbereikbare en onbegrijpbare nutsbedrijven. Bleucourt gelooft dat we niet eindeloos kunnen putten uit eindige grondstoffen, zeker voor energie. Energie is een basis behoefte, en mag niet eindig zijn. Energie moet eindeloos zijn, en Bleucourt wil zich daarvoor met eindeloze energie inzetten.

Op basis van meer dan 14 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk, kan Bleucourt diverse opdrachtgevers van dienst zijn, zoals we al velen van dienst geweest zijn.

Bleucourt richt zich op duurzame energie in de meest brede zin van het woord: of het nu om besparing gaat, of om duurzame opwekking middels biomassa, wind, zon of bodem gaat. Bleucourt kan u verder helpen. 

De activiteiten op het gebied van zonne-energie zijn ondergebracht in een zelfstandig bedrijf dat Bleucourt met haar diverse partners heeft opgezet. Zie daarvoor de pagina Solar, maar vooral www.bleucourtsolar.nl.

Top