BLEUCOURT

Bleucourt Management

Bleucourt voert namens diverse opdrachtgevers het management of de directie uit over projecten, bedrijven of afdelingen, voor zover dit raakvlakken heeft met (duurzame) energie.

Ook concept- en projectontwikkeling namens opdrachtgevers wordt ter hand genomen. Dit kan ter invulling van het klimaatbeleid zijn ten behoeve van overheden, maar ook diverse projecten en diensten ten behoeve van de verduurzaming van bedrijfsprocessen of gebouwen.

Daarnaast bieden wij diensten aan op het gebied van het opstellen van informatie memoranda en businessplannen, dan wel ondersteuning bij due diligence processen.

Veel lokale overheden proberen momenteel hun klimaatbeleid actief aan te  pakken via een Lokaal Duurzaam Energie dienstenbedrijf (LDEB). Dit LDEB kan vele vormen en maten aannemen, al naar gelang de ambities en de plannen. Ook de lokale mogelijkheden en kansen dienen hierbij goed meegenomen te worden. Plannen blijven vaak hangen in papier; Bleucourt wil verder gaan en niet in papier blijven hangen, maar in samenwerking met diverse partijen de samen opgestelde en geaccordeerde plannen ook tot uitvoering zien te brengen. Rappporten en nota's moeten uiteindelijk ook tot acties gaan leiden, anders voegen ze geen waarde toe.

Voor bedrijven of voor grotere panden/projecten wordt verduurzaming en energiebesparing vaak georganiseerd via een zogenaamde "ESCO", een Energie Service Company, of een Energie Prestatie Contract (EPC). Via deze structuur wordt de klant ontlast, worden directe besparingen behaald, en worden de disciplines en competenties binnengehaald van bedrijven wiens corebusiness bestaat uit verduurzaming en het besparen van de energiekosten. Zo kunnen de noodzakelijke investeringen beter uitgevoerd en beheerd worden.

Bleucourt heeft uitgebreide ervaring in dit werkveld, kan u goed assisteren en adviseren op dit vlak en kan dit ook geheel voor u uitvoeren. 

Vanuit onze eigen mensen en het brede netwerk waaruit we kunnen putten, kunnen we alle disciplines en ervaringen inzetten die hierbij nodig zijn en houden wij het overzicht. Belangrijk uitgangspunt hierbij zijn ook de economische randvoorwaarden: als een plan of een project uiteindelijk niet betaalbaar is, dan is het ook niet duurzaam (of beter: volhoudbaar). Investeringen moeten rendementen opbrengen, zo niet valt de basis weg voor die investering. Dat rendement kan financieel zijn, maar kan ook bestaan uit kwaliteit, veiligheid of leefbaarheid. Het kan echter nooit zo zijn dat duurzaamheid alleen maar leidt tot kostenverhoging. 

Duurzaamheid is geen doel op zich, maar een criterium waaraan plannen, investeringen en projecten getoetst moeten worden. Ons uitgangspunt van de volhoudbaarheid is daarin de toetssteeen: een plan dat daaraan voldoet heeft alleen maar tevreden stakeholders. We hopen dat wij u ook ooit zo'n tevreden stakeholder kunnen maken.

 

Workshops, lezingen en cursussen

Bleucourt geeft ook regelmatig lezingen, organiseert workshops en cursussen of participeert aan workshops. Goede voorlichting en en een goede oriëntatie op de mogelijkheden, leiden uiteindelijk tot betere projecten en een steviger fundament onder de businesscase. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op. 

           

Wij richten ons met name op de realisatie van duurzame energie productie projecten, waarbij onze expertise met name ligt op het gebied van (kleinschalige) biomassatoepassingen, bodemenergie en (misschien wel het meest) zonne-energie. Daarnaast kunnen wij u verder helpen op het gebied van bodem-energie water- en windenergie. Dan zetten wij mensen uit ons uitgebreidde netwerk in.

 

Verder hoort de specifieke expertise rondom Lokaal Duurzame Energiediensten Bedrijven en Esco's tot onze kerndisciplines. Ook daar willen we U graag meer over vertellen. Deze structuren kunnen zeer dienstbaar zijn voor de uitvoering, beheersing en financiering van duurzame energie projecten.

Top