BLEUCOURT

 Portfolio

 • Centerparcs/Pierre et Vacances, Energie management en -beheer van alle parken in Belgie, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Duurzaamheid en nieuwe projecten, beleid en toekomstvisie.                                                                                                             
 • Gemeente Hoogeveen, diverse projecten ter uitvoering klimaatbeleid zoals een WKO, een biomassacentrale op knip- en snoeihout, en een onderzoek naar diepe geothermie. Daarnaast bezig gehouden met zonne-energie en waterkracht. Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf opgezet samen met Rendo Duurzaam. Samenwerkingsprojecten met diverse andere stakeholders voor verschillende andere duurzame energieprojecten.     

               

 • Gemeente Assen, inventarisatie en opzet zonne-energie mogelijkheden voor de diverse gemeente gebouwen. Opstellen legplan en opbrengstinventarisatie en afstemming op gebruiksprofiel.                            
 • Provincie Drente, Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO). Ontwikkeling, opzet en contractering voor gefinancierde grootschalige opzet van zonne-energie voor alle Drentse Gemeentes en voor Bedrijventerreinen/Parkmanagement. Bedrijfsplan en businessmodel opgesteld en gehele concept uitgewerkt, zowel het formele stuk als het materiele/technische gedeelte.
 • Rendo Duurzaam BV, ondersteuning van de projectontwikkelaars en uitwerking van een aantal projectmogelijkheden op het gebied van zon, biomassa en warmtenetwerken.
 • Amsol/FazoGaz, opmaken Businessplan, businessmodel en Informatie memorandum voor het opzetten van Jatropha-olie productie via een out growers systeem middels de Katoen Cooperatie UNPCB in Burkina Fasso
 • WWR Groep, Voorst, strategisch advies en opzetten samenwerkingsverbanden, directie   voering projectontwikkelings-, financierings- en investeringsbedrijf Energon. ketenbenadering op basis van eigen biobrandstoffen, opzetten ontzorgingsmodel. Diverse projecten bij klanten op duurzame warmte.
 • NOM: Invulling energieparagraaf bij een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bedrijfsterreinen aan de Drentse Zuid-As.
 • BioOne Groep NV, directie voering, biomassa projecten in verbranding en vergisting, biomassahandel, biomassabewerking e.d.
 • BioShape Holding BV, joint venture van Kempen & Co. en Eneco en een aantal privé ondernemers, directie voering, opzetten van bio-olie energie projecten en de productie van jatropha olie in Afrika.
 • Shell, diverse opdrachten rondom duurzaamheid, biodiversiteit, jatropha analyses en toepasbaarheidstesten.
 • Grolleman Coldstore, haalbaarheid en opzet van wkk’s op basis van plantaardige oliën.
 • NedCoal, contractering, opzet bedrijfsplan en businessplan, juridische zaken e.d.
 • Breeze Renewable Energy Ltd, opzetten windparken in de UK.

 

Top